Povrat PDV-a

Šetalište Franje Lučića 6a, Zagreb | tel: +385 01 455 5592       +385 98 758 376

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POVRAT INOZEMNOG PDV-A

Zahtjevi za povrat inozemnog PDV-a u većini država EU i Regiona EX YU se podnose najkasnije po isteku 6 mjeseci od prethodne godine. Dakle, krajnji rok za podnošenje zahtjeva po svim fakturama iz prethodne godine u većini država je, 30 lipanj tekuće godine. Izuzetak je V. Britanija kod koje se fiskalna PDV godina za klijente van EU računa od 01. 07. tekuće do 30. 06. tekuće godine, a to znači da je za podnošenje zahtjeva za fakture izdate u periodu od 01. 07. prethodne godine zaključno da 30. 06. tekuće godine – krajnji rok 31. 12. tekuće godine.
Izuzetak je i Nizozemska kod koje je zahtjeve za povrat moguće podnijeti unatrag (retroaktivno) za 5 proteklih godina.
Pojedine države omogućavaju sukcesivno podnošenje zahtjeva u tijeku kalendarske godine (kvartalni ili polugodišnje) a jedan manji broj država propisije podnošenje zahtjeva isključivo po isteku kalendarske godine.

Call Now Button