Rokovi za podnošenja zahtjeva za

Povrat Inozemnog PDV-a

Zahtjevi za povrat inozemnnog PDV-a u većini država EU i Regiona EX YU se podnose najkasnije po isteku 6 mjeseci od prethodne godine. Dakle, krajnji rok za podnošenje zahtjeva po svim fakturama iz prethodne godine u većini država je, 30 lipanj tekuće godine. Izuzetak je Velika Britanija kod koje se fiskalna PDV godina računa od 01. 07. tekuće do 30. 06. tekuće godine, a to znači da je za podnošenje zahtjeva za fakture izdane u periodu od 01. 07. prethodne godine zaključno da 30. 06. tekuće godine – krajnji rok 31. 12. tekuće godine.

Izuzetak je i Nizozemska kod koje je zahtjeve za povrat moguće podnijeti unazad (retroaktivno) za 5 proteklih godina.

Neke države omogućuju sukcesivno podnošenje zahtjeva u tijeku kalendarske godine (kvartalno ili polugodišnje).