Povrat PDV-a

Šetalište Franje Lučića 6a, Zagreb | tel: +385 01 455 5592       +385 98 758 376
povrat-pdv-a-cash-back-slider-01
povrat-pdv-a-cash-back-slider-02
previous arrow
next arrow

- VAT refund -

Naša usluga povrata pdv inozemstvo je potpuno originalna i relativno nova usluga na tržišu Hrvatske. Cilj ove usluge je da pravnim licima koja su registrovana u Hrvatskoj izvršimo povrat pdv-a.

POVRAT PDV-A

Mi nudimo povrat ili refundaciju inozemnog PDV-a (eng. Tax refund) za pravne osobe u Srbiji, Crnoj Gori, BiH, Hrvatskoj, Makedoniji i Sloveniji.

POVRAT PDV-A ZA SAJMOVE

Vratite novac koji ulažete. Mi nudimo povrat inozemnog PDV-a za tvrtke koje sudjeluju na međunarodnim sajmovima u svijetu.

POVRAT PDV-A ZA HOTELSKI SMEŠTAJ

Platili ste smještaj u inozemstvu preko firme? Pozovite nas i vratite svoj novac kroz povrat PDV-a.

POVRAT PDV-A ZA PUTOVANJA

Putujete po svetu i ne znate da li možete da vratite bar deo novca koji trošite? Mi smo tu da za vas vratimo novac kroz povrat PDV-a.

POVRAT PDV-A ZA TRANSPORT

Mi vraćamo vaš novac za transport (gorivo i putarina za inozemni transport robe i putnika) kroz povrat PDV-a.

POVRAT PDV-A ZA OBUKE, SIMPOZIJE I KONGRESE

Bili ste na obuci, simpoziju ili kongresu u inozemstvu i želite vratiti uloženi novac? Pozovite nas i ostvarite povrat PDV-a.

Call Now Button