Povrat PDV-a

Šetalište Franje Lučića 6a, Zagreb | tel: +385 01 455 5592       +385 98 758 376

Povrat PDV-a

Naša usluga povrata poreza (vat refund) je potpuno originalana i relativno nova usluga na tržišu Hrvatske. Cilj ove usluge je da pravnim osobama koje su registrirane u Hrvatskoj izvršimo povrat inozemnog PDV-a.

Povratom inozemnog PDV-a pravne osobe iz Hrvatske mogu uštedjeti čak 1/5 vanjskih troškova pošto većina stopa PDV-a u europskim državama iznosi oko 20% (kreću se u rasponu od 17 do 27%).

vat-2021
3

Pravna sigurnost

Ovu sigurnost osigurali smo zahvaljujući našoj međunarodnoj mreži ureda koja uživa visoku reputaciju domicilnih poreznih uprava u regiji i zemljama EU-a. Ta pozitivna ocjena stvorena je i stečena godinama, a temelji se na profesionalnom i odgovornom pristupu.

Potpun legalitet

Korisnicima naših usluga osiguravamo POTPUN LEGALITET kvaliteta usluge pošto za svaki pojedinačni povrat inozemnog PDV-a svaki naš klijent dobiva Rješenje domicilne porezne uprave koje služi kao pravni osnov da se prihod od povrata inozemnog pdv-a oprihoduje i proknjiži kao i svaki drugi legalan prihod iz bilo koje djelatnosti klijenta.

2
limestone-blog-covid-2020

Transparentnost

Naša usluga je potpuno TRANSPARENTNA jer klijentima omogućuje da čitav proces i sve procedure, počevši od primitka dokumenata u domicilnu poreznu upravu do faze isplate novca, prati "on line" preko šifre koju dobija od nas.

Sva dokumenta uvijek i isključivo se šalju međunarodnom preporučenom kurirskom službom tipa DHL, TNT ili sl. Pružamo potpunu sigurnost za sve dokumente pošto imamo osiguranje čitave grupe i osobnu politiku naknade štete za:

  • slučaj gubitka dokumenata prilikom skladištenja ili transporta
  • slučaj pogreške ili nemara

Jednostavno, uslugom povrata inozemnog PDV-a, našim klijentima pružamo pun poslovni komfor po najvišim međunarodnim standardima.

Call Now Button