VAT Refund

Šetalište Franje Lučića 6a, Velika Gorica | tel: +385 01 4554 492 | mob:  +385 98 758 376

PRAVNA OSNOVA ZA POVRAT INOZEMNOG PDV-a

Europska ideja o povratu inozemnog PDV-a zasnovana je na jednostavnoj tezi koja glasi: Pravna osoba koje ne poslovnu djelatnost, tj. ne obavlja oporezivi promet u državi X Europske unije – ne treba ni puniti proračun te države.

Pravna osnova za povrat inozemnog PDV-a u okviru članica EU je Direktiva 8. Ona se primjenjuje od 1982. g.

Nakon toga, 1997. godine EU je usvojila Direktivu 13 koja promovira pravo povrata PDV-a iz država članica EU, pravnim osobama koja su registrirana van EU. Ova direktiva se provodi od 1998. godine.

Dakle, Direktiva 8 je pravna osnova za povrat PDV-a hrvatskim pravnim osobama iz država EU.

Obje Direktive su sastavni dio nacionalnih zakonodavstava o PDV-u. Državama članicama EU je ostavljeno pravo izbora, da li će direktivu 13 primenjivati bezuvjetno ili će njenu primjenu ograničiti uvjetom „bilateralne uzajamnost (reciprociteta)“.
Većina država EU direktivu 13 primjenjuju bezuvjetno.

Koristeći pravo nekonzistentne primjene Direktive 13, pojedine države, kao što su: Španjolska, Slovenija, Hrvatska, Njemačka, Mađarska, Češka, Poljska, Rumunjska, Bugarska i Grčka, primjenjuju Direktivu 13 uz obaveznu primjenu uvjeta reciprociteta.

Call Now Button