PROCES POVRATA INOZEMNOG PDV-A

Prvi korak u postupku povrata PDV-a je analiza mogućnosti povrata PDV na osnovu dokumentacije koju klijent dostavi. Postupak povrata PDV-a podrazumijeva više različitih procedura koje podrazumijevaju: skrining i analizu postojeće dokumentacije, selekciju važećih dokumenata, direktne konzultacije s klijentom, kreiranje i podnošenje zahtjeva i dr.

Klijenti nemaju nikakve financijske niti druge troškove prema nama sve dok ne dobiju odobrenja o pozitivno rješenim zahtjevima povrata. Da bi se izvršio povrat PDV-a neophodne su: orginalne fakture (poželjno je da glasi na ime tvrtke), potvrda lokalne porezne uprave da je tvrtka u sustavu PDV-a, kao i drugi neophodni dokumenti koje propisuju porezne uprave država iz kojih tražimo povrat PDV-a.
Hrvatske tvrtke mogu izvršiti povrat iz Austrije, Belgije, BiH, Crne Gore, Danske, Finske, Francuske, Irske, Islanda, Luksemburga, Makedonije, Malte, Monaka, Njemačke, Nizozemske, Norveške, Slovenije, Srbije, Švajcarske, Švedske i V. Britaniju.

Strane pravne osobe registrirane u sljedećim zemljama imaju pravo na povrat hrvatskog PDV-a: Austrija, Bosna i Hercegovina, Belgija, Crna Gora, Danska, Nizozemska, Srbija, Njemačka, Norveška, Mađarska, Rumunjska, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Slovenija , Ujedinjeno Kraljevstvo, Turska.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POVRAT INOZEMNOG PDV-A

Zahtjevi za povrat inozemnog PDV-a u većini država EU i Regiona EX YU se podnose najkasnije po isteku 6 mjeseci od prethodne godine. Dakle, krajnji rok za podnošenje zahtjeva po svim fakturama iz prethodne godine u većini država je, 30 lipanj tekuće godine.
Izuzetak je V. Britanija kod koje se fiskalna PDV godina za klijente van EU računa od 01. 07. tekuće do 30. 06. tekuće godine, a to znači da je za podnošenje zahtjeva za fakture izdate u periodu od 01. 07. prethodne godine zaključno da 30. 06. tekuće godine – krajnji rok 31. 12. tekuće godine.
Izuzetak je i Nizozemska kod koje je zahtjeve za povrat moguće podnijeti unatrag (retroaktivno) za 5 proteklih godina.
Pojedine države omogućavaju sukcesivno podnošenje zahtjeva u tijeku kalendarske godine (kvartalni ili polugodišnje) a jedan manji broj država propisije podnošenje zahtjeva isključivo po isteku kalendarske godine.

Potrebna dokumenta

Potrebna dokumenta za povrat PDV-a zavise od zemlje do zemlje

  • Dokument 1

  • Dokument 2

  • Dokument 3

  • Dokument 4

sss
Call Now Button
HR